wywołać


wywołać
Coś wywołuje echo zob. echo 4.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wywołać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wywoływać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wywołać — dk I, wywołaćam, wywołaćasz, wywołaćają, wywołaćaj, wywołaćał, wywołaćany wywoływać ndk VIIIa, wywołaćłuję, wywołaćłujesz, wywołaćłuj, wywołaćywał, wywołaćywany 1. «wołaniem skłonić kogoś do wyjścia skądś, do opuszczenia czegoś; przywołać, wezwać …   Słownik języka polskiego

  • wywoływać — → wywołać …   Słownik języka polskiego

  • wywoływać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, wywoływaćłuję, wywoływaćłuje, wywoływaćany {{/stl 8}}– wywołać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, wywoływaćam, wywoływaća, wywoływaćają, wywoływaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaognić — dk VIa, zaognićnię, zaognićnisz, zaognićnij, zaognićnił, zaognićniony zaogniać ndk I, zaognićam, zaognićasz, zaognićają, zaognićaj, zaognićał, zaognićany 1. «wywołać stan zapalny, rozjątrzyć» Zaognić rany. 2. «wywołać zaczerwienienie, niezdrowy… …   Słownik języka polskiego

  • podrażnić — dk VIa, podrażnićnię, podrażnićnisz, podrażnićnij (podrażnićdrażń), podrażnićnił, podrażnićniony podrażniać ndk I, podrażnićam, podrażnićasz, podrażnićają, podrażnićaj, podrażnićał, podrażnićany 1. «wywołać reakcję narządu zmysłowego; naruszyć… …   Słownik języka polskiego

  • rozgrzać — dk Xb, rozgrzaćgrzeję, rozgrzaćgrzejesz, rozgrzaćgrzej, rozgrzaćgrzał, rozgrzaćgrzali a. rozgrzaćgrzeli, rozgrzaćgrzany rozgrzewać ndk I, rozgrzaćam, rozgrzaćasz, rozgrzaćają, rozgrzaćaj, rozgrzaćał, rozgrzaćany 1. «grzejąc uczynić coś ciepłym,… …   Słownik języka polskiego

  • rozkochać — dk I, rozkochaćam, rozkochaćasz, rozkochaćają, rozkochaćaj, rozkochaćał rozkochiwać ndk VIIIb, rozkochaćkochuję, rozkochaćkochujesz, rozkochaćkochuj, rozkochaćiwał «wywołać w kimś gorące uczucie miłości ku sobie, spowodować zakochanie się czyjeś… …   Słownik języka polskiego

  • wzniecić — dk VIa, wzniecićcę, wzniecićcisz, wznieć, wzniecićcił, wzniecićcony wzniecać ndk I, wzniecićam, wzniecićasz, wzniecićają, wzniecićaj, wzniecićał, wzniecićany 1. «spowodować powstanie ognia, światła; zapalić» Wzniecić ogień, płomień, pożar. przen …   Słownik języka polskiego

  • zaalarmować — dk IV, zaalarmowaćmuję, zaalarmowaćmujesz, zaalarmowaćmuj, zaalarmowaćował, zaalarmowaćowany 1. «wywołać stan alarmu, zawiadomić o grożącym niebezpieczeństwie lub sytuacji wymagającej niezwłocznego działania; pobudzić do czujności» Zaalarmować… …   Słownik języka polskiego